Miau Boutique Away Campaign

Miau Boutique AWAY Campaign
Model: Emma Dumitrescu
Makeup: Dana Petrina
Hair: Daniela Enache
Video: Mircea Zanian
Photographer: Horia Stan